Občiansky výbor za objektívne informovanie verejnosti

Členovia občianskeho výboru

predseda Prof. Ing. arch. Mgr. Jozef HLINICKÝ, PhD. člen Prof. PhDr. Jozef MATULNÍK, PhD. člen Prof. RNDr. Vladimír ĎURIKOVIČ, CSc. člen Ing. Ignác KOLEK zosnulý člen Gen. Ing. Ladislav PITTNER, CSc. právny poradca JUDr. Ján ČARNOGURSKÝ