Občiansky výbor za objektívne informovanie verejnosti

Zoznam dokumentov A (Autentické dokumenty)

Tlačová konferencia, 3 máj 2007, Bratislava

Komentár dokumentov skupiny A
 • A1 Odvolanie z funkcie prefekta 1970 /jpg/
 • A2 Žiadosť biskupa Gábriša o štátny súhlas pre farára do Trnavy 1981 /jpg/
 • A3 Zamietnutie žiadosti o povolenie kázať na Novéne v Trnave 1984 /jpg/
 • A4 Zoznam kandidátov na biskupské stolce 1987 časť 1 /jpg/
 • A5 Zoznam kandidátov na biskupské stolce 1987 časť 2 /jpg/
 • A6 Hodnotenie Jána Sokola Sekretariátom vlády SSR /jpg/
 • A7 Neakceptovanie zvolenia nového administrátora /jpg/
 • A8 Pamäte kardinála Agostina Casaroliho /jpg 1, jpg 2/
 • A9 Situačná správa o reakcii Pit na štátny súhlas pre nového arcibiskupa /jpg/
 • A10 Správa o štátnobezpečnostnej situácii v SSR v 1987 (s.5) /jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4, jpg 5, jpg 6, jpg 7, jpg 8, jpg 9, jpg 10/
 • A11 Securitas Imperii: Denná situačná správa z 23.11.1989 /jpg 1, jpg 2, jpg 3, jpg 4, jpg 5/

späť <

tlačová konferencia 3.5.2007