Občiansky výbor za objektívne informovanie verejnosti

Oznámenie výboru pre objektívne informovanie verejnosti.

Časopis .týždeň uverejnil v č. 21/2009 tri materiály, dotýkajúce sa arcibiskupa Jána Sokola. Časopis obviňuje arcibiskupa, že previedol 500 miliónov Sk na účet bývalého agenta ŠtB Štefana Náhlika a nepriamo dáva arcibiskupa do súvislosti s vraždou kňaza Štefana Poláka, ku ktorej došlo v októbri 1987. Časopis uverejnil materiály spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám na objektívne informovanie. Z časopisu .týždeň prevzali materiály ďalšie médiá rovnako neobjektívnym spôsobom. Arcibiskup Sokol podal proti vydavateľovi časopisu .týždeň žalobu o ochranu osobnosti, evidovanú na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 16C/226/2009. Výbor pre objektívne informovanie verejnosti sa rozhodol uverejniť na svojej internetovej stránke žalobu arcibiskupa Sokola a uverejní tiež vyjadrenie žalovaného na žalobu, keď tento vyjadrenie podá. Výbor uverejní aj súdny rozsudok. Takýmto spôsobom chceme umožniť verejnosti, aby sa oboznámila so stanoviskami oboch strán sporu.

Jozef Hlinický

predseda Výboru pre objektívne informovanie verejnosti