Žiadosť biskupa Gábriša o štátny súhlas pre farára do Trnavy 1981