Situačná správa o reakcii Pit na štátny súhlas pre nového arcibiskupa