Správa o štátnobezpečnostnej situácii v SSR v 1987 (s.5)