Svedectvo Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca