Svedectvo rehoľnej sestry Marty Benedikty Bednárikovej