​Výzva na zastavenie systematickej diskreditačnej kampane proti osobe Mons. Jána Sokola, bratislavsko-trnavského arcibiskupa a tiež proti katolíckej Cirkvi na Slovensku.

My, dolu podpísaní veriaci farnosti Sereď a Dolná Streda, kde dlhoročne pôsobil Mons. Ján Sokol, arcibiskup – metropolita, svojím podpisom na tejto výzve dôrazne protestujeme proti dlhodobej systematickej a stupňujúcej sa kampani, účelom ktorej je zdiskreditovanie Mons. Jána Sokola a zároveň cez jeho osobu i celej Rímskokatolíckej Cirkvi na Slovensku.

​Domnievame sa, že túto kampaň vyvolávajú a stupňujú práve tie osoby a skupiny, ktorým sa v bývalom režime nedarilo práve cez osobu Jána Sokola riadiť Rímskokatolícku Cirkev na Slovensku a dnes nepotrestaní pokračujú vo svojich aktivitách.

​Arcibiskup Mons. Ján Sokol sa verejne vyjadril, že nikdy so Štátnou bezpečnosťou v bývalom režime vedome nespolupracoval a my, jeho bývalí farníci, ho dobre poznáme ako duchovného otca, ktorý žil pre svoje kňazstvo a pre službu veriacim a nemáme najmenší dôvod mu neveriť.

​Preto vyzývame všetkých objektívnych a slobodných žurnalistov, aby sa riadili svojím svedomím a nenechávali sa lacno a populisticky vťahovať do tejto naplánovanej kampane, a aby svoju investigatívnu zručnosť namierili proti tým, ktorí túto kampaň rozdúchavajú.

​Ďalej vyzývame všetkých veriacich katolíkov, aby sa nenechali ovplyvniť zákernou propagandou médií a aby sa zastali, podporovali a povzbudili najvyššieho predstaviteľa našej arcidiecézy.

​K tejto petícii sú pripojené podpisy 689 občanov.

​Osoba zodpovedná za správnosť a náležitosti podpisov: Eva Ičová, Vinárska 131, Sereď