Kauza ŠTB

Tlačová konferencia

3. máj 2007, Bratislava

​Dámy a páni,

​v uplynulých týždňoch sme vytvorili Občiansky výbor za objektívne informovanie verejnosti. Môžu byť rôzne názory, čo je objektívne informovanie. Mnoho občanov zaujímajúcich sa o spoločenské dianie môže mať čas od času dojem, že spravodajstvo o niektorej udalosti ako ho vnímame z médií zdôrazňuje jednu alebo druhú stránku udalosti a nemožno ho považovať za objektívne. V uplynulých týždňoch a mesiacoch sme nadobudli dojem, že spravodajstvo v tzv. kauze arcibiskupa Sokola nezodpovedá vždy požiadavkám objektívnosti.

Nevylučujeme, že v budúcnosti sa budeme venovať aj iným spoločenským témam, ale v tomto čase a na úvod našej činnosti budeme sa venovať mediálnemu spravodajstvu o prípade arcibiskupa Sokola.

​Chceme predložiť Vaším prostredníctvom verejnosti argumenty, ktoré v doterajšom mediálnom spravodajstve odzneli proti arcibiskupovi Sokolovi ako aj argumenty, ktoré doteraz neodzneli. Argumenty, ktoré chceme dnes predložiť sme zatriedili do troch skupín.

​V prvej skupine sú autentické dokumenty z komunistického obdobia, pochádzajúce od predstaviteľov Komunistickej strany, štátu a priamo Štátnej bezpečnosti, ktoré z pozície vtedajšej proticirkevnej politiky hodnotili Jána Sokola, dnešného arcibiskupa Sokola negatívne, ako svojho odporcu.

​Do druhej skupiny sme zaradili fakty, ktoré sa objavili vo zväzkoch ŠtB o Jánovi Sokolovi na jednej strane a na druhej strane fakty, ktoré Ján Sokol o aktivitách Tajnej cirkvi v komunistickom období skutočne vedel Z pohľadu občianskeho výboru, to čo sa vo zväzkoch objavilo, a o čom informovali médiá, sú bezvýznamné všeobecne známe banality v porovnaní s tým, čo sa dialo pod záštitou alebo s vedomím Jána Sokola v oblasti aktivít Tajnej cirkvi.

​Do tretej skupiny sme zaradili príklady z aktuálnej slovenskej tlače, ktoré svedčia o tom, že médiá v spravodajstve o arcibiskupovi Sokolovi porušujú zásady a princípy žurnalistickej etiky.