Kniha pamätí J. E. Mons. Jána Sokola vznikla na základe rozhovoru s historikom Petrom Sokolovičom. Na pozadí života otca sa dozvedáme mnohé z dejinných udalostí v Česko-Slovensku, samostatnej Slovenskej republike, o živote za komunistov pred novembrom 1989, o zápase za slovenskú samostatnosť v r. 1992, ako aj o živote spoločnosti v súčasnosti. Mnohé je o jeho duši, viere i o Katolíckej cirkvi. Nesmierne zaujímavé sú objektívne informácie o jeho obvinení a rehabilitácii vo veci tzv. sprenevery ako aj o jeho strete s arcibiskupom Róbertom Bezákom. Druhé vydanie vyšlo vo vydavateľstve LÚČ.

Kauza ŠTB

TLAČOVÁ KONFERENCIA 3. 5. 2007

Argumenty a dokumenty, ktoré Občiansky výbor predložil verejnosti na vyváženie neobjektívneho informovania médiami k otázke pôsobenia arcibiskupa Jána Sokola pred rokom 1989.

Viac informácií

Kauza 500 miliónov

 

OZNÁMENIE VÝBORU
28. 8. 2009

Reakcia Občianskeho výboru k obvineniam Štefana Hríba, Jozefa Majchráka a Martina Hanusa, publikovanými v .týždni, ktorými novinári obviňujú arcibiskupa Jána Sokola, že previedol 500 miliónov Sk na účet bývalého agenta ŠtB Štefana Náhlika a nepriamo dáva arcibiskupa do súvislosti s vraždou kňaza Štefana Poláka v októbri 1987.

Viac informácií

Kauza finančných machinácií

 

TLAČOVÁ KONFERENCIA
27. 7. 2012

Informovanie Občianskeho výboru v súvislosti s neobjektívnym a nepravdivým informovaním médií týkajúcom sa obvinení arcibiskupa Jána Sokola zo strany audítorky Márie Pleškovej a odvolaného arcibiskupa Roberta Bezáka z finančných machinácií v Trnavskej arcidiecéze.

Viac informácií

Členovia občianskeho výboru

 

Prof. Ing. arch. Mgr. Jozef HLINICKÝ, PhD.
predseda

Prof. PhDr. Jozef MATULNÍK, PhD.
člen

✢  Prof. RNDr. Vladimír ĎURIKOVIČ, CSc.
člen

 

Ing. Ignác KOLEK
člen

✢  Gen. Ing. Ladislav PITTNER, CSc.
člen

JUDr. Ján ČARNOGURSKÝ
právny poradca