Kniha pamätí J. E. Mons. Jána Sokola vznikla na základe rozhovoru s historikom Petrom Sokolovičom. Na pozadí života otca sa dozvedáme mnohé z dejinných udalostí v Česko-Slovensku, samostatnej Slovenskej republike, o živote za komunistov pred novembrom 1989, o zápase za slovenskú samostatnosť v r. 1992, ako aj o živote spoločnosti v súčasnosti. Mnohé je o jeho duši, viere i o Katolíckej cirkvi. Nesmierne zaujímavé sú objektívne informácie o jeho obvinení a rehabilitácii vo veci tzv. sprenevery, ako aj o jeho strete s arcibiskupom Róbertom Bezákom. Druhé vydanie vyšlo vo vydavateľstve LÚČ.

Memoáre arcibiskupa Jána Sokola

PREZENTÁCIA KNIHY     25. 9. 2021

Po prvom vydaní knihy pamätí prvého slovenského metropolitu (v roku 2020 vydali Politickí väzni), sa v sobotu 25. septembra 2021 v Trnave, za účasti autorov a početného publika, uskutočnila prezentácia druhého vydania tejto knihy arcibiskupa Jána Sokola. S príhovorom vystúpil aj právny poradca nášho výboru JUDr. Ján Čarnogurský.

Viac informácií

Kauza ŠTB

TLAČOVÁ KONFERENCIA 3. 5. 2007

Argumenty a dokumenty, ktoré Občiansky výbor predložil verejnosti na vyváženie neobjektívneho informovania médiami k otázke pôsobenia arcibiskupa Jána Sokola pred rokom 1989.

Viac informácií

Kauza 500 miliónov

 

OZNÁMENIE VÝBORU
28. 8. 2009

Reakcia Občianskeho výboru k obvineniam Štefana Hríba, Jozefa Majchráka a Martina Hanusa, publikovanými v .týždni, ktorými novinári obviňujú arcibiskupa Jána Sokola, že previedol 500 miliónov Sk na účet bývalého agenta ŠtB Štefana Náhlika a nepriamo dáva arcibiskupa do súvislosti s vraždou kňaza Štefana Poláka v októbri 1987.

Viac informácií

Kauza finančných machinácií

 

TLAČOVÁ KONFERENCIA
27. 7. 2012

Informovanie Občianskeho výboru v súvislosti s neobjektívnym a nepravdivým informovaním médií týkajúcom sa obvinení arcibiskupa Jána Sokola zo strany audítorky Márie Pleškovej a odvolaného arcibiskupa Roberta Bezáka z finančných machinácií v Trnavskej arcidiecéze.

Viac informácií

Členovia občianskeho výboru

 

Prof. Ing. arch. Mgr. Jozef HLINICKÝ, PhD.
predseda

Prof. PhDr. Jozef MATULNÍK, PhD.
člen

 

​Mgr. Anna KOLKOVÁ

členka

 

✢  Prof. RNDr. Vladimír ĎURIKOVIČ, CSc.
člen

 

Ing. Ignác KOLEK
člen

✢  Gen. Ing. Ladislav PITTNER, CSc.
člen

JUDr. Ján ČARNOGURSKÝ
právny poradca